สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปลี่ยนระบบราชการ ผ่านสนาม GovTech ปั้นนวัตกรรมภาครัฐ จากความร่วมมือของทุกคน

เปลี่ยนระบบราชการ ผ่านสนาม GovTech ปั้นนวัตกรรมภาครัฐ จากความร่วมมือของทุกคน


🏦จริงหรือไม่...ที่การบริการจากภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไป

ท่ามกลางกระแสไหลบ่าของเทคโนโลยี ซึ่งช่วยผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จนในที่สุดก็เริ่มส่งผลต่อความคาดหวังในการให้บริการจากภาครัฐ ที่ประชาชนต้องการให้มีความสอดคล้องไปกับความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน จนกลายเป็นความท้าทายต่อการปรับตัวเข้าสู่ “GovTech หรือ Government Technology” ที่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกเพื่อติดต่อเข้าถึงงานบริการจากภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

ซึ่งจะเห็นว่าในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐก็เริ่มมีการเปิดให้บริการในช่องทางใหม่ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ‘ThaiD’ แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นบัตรประชาชนออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางดิจิทัลได้ หรือแอปฯ ที่คุ้นหูคนไทยอย่าง ‘หมอพร้อม’ ซึ่งมีไว้เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึง ‘SSO Connect’ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการตรวจสอบข้อมูล รวมไปถึงการติดต่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงาน ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของคนวัยทำงานที่ไม่ต้องการลาหยุด

จากตัวอย่างที่ยกขึ้นมา หลายคนอาจจะมองเห็นภาพของการพัฒนา GovTech เป็นเพียงแค่การสร้างแอปพลิชันเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสิ่งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะ การเปิดเผยข้อมูลการทำงานของภาครัฐ หรือการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database ซึ่งทั้งหมดล้วนจะช่วยยกระดับการทำงานให้เป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

ขณะเดียวกัน GovTech ก็ยังช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับเอกชนและผู้ประกอบการ ผ่านสนามของการจ้างงานในตลาดแรงงานที่พร้อมให้การสนับสนุน เพราะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือหน่วยงานภาคเอกชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในบทบาทของผู้ให้โจทย์และผู้พัฒนาบริการต่างๆ ได้ ดังนั้น NIA ในฐานะ “Focal Facilitator” หรือผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม จึงได้ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถเข้ามามีส่วนในการพัฒนางานด้านดิจิทัลของภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างในตลาดของภาครัฐที่ตรงโจทย์กับความต้องการของประชาชน

หรือการสร้างโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เข้ามาพูดคุยกัน จนสามารถสร้างบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น Moresheet.co ที่เป็นแพลตฟอร์มของการซื้อขายชีทสรุปจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือ QueQ แอปพลิเคชันจองคิวออนไลน์ ที่เริ่มต้นจากการใช้งานในภาคธุรกิจอาหารสู่การขยายบริการออกไปถึงโรงพยาบาล ธนาคาร อุทยาน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สามารถจัดตารางเวลา ลดความแออัด และแบ่งเบาภาระงานบางส่วนของหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ขานเรียกลำดับ หรือเจ้าหน้าที่ต้อนรับได้

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่คุ้นชินกับความเป็นดิจิทัล GovTech จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริการ ซึ่งเมื่อมองดูภาพรวมจะเห็นว่า GovTech เป็นสิ่งที่ต้องถูกขับเคลื่อนไปด้วยกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่รัฐบาลที่จะต้องเป็นผู้นำ วางแผนและกำหนดนโยบาย ภาคเอกชนในการช่วยกันผลิตและสร้างสรรค์ชิ้นงาน และประชาชนเองที่จะต้องเปิดใจ ทดลองใช้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานและตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด 

และในวันที่ประเทศต้องเร่งคิดและพัฒนา GovTech อย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “Startup x Innovation Thailand Expo 2023 หรือ SITE 2023 งานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ! ที่ NIA กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน ภายใต้แนวคิด Innovation Partnership - Together We Grow เปิดพื้นที่แห่งความร่วมมือ เพื่อร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน “นวัตกรรมภาครัฐ” ให้เกิดขึ้นจริง 

โดยเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา กลุ่มนักลงทุน และผู้ให้การสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพทุกภาคส่วน เปิดเวทีเสวนาขยายมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐในอนาคต ทิศทางในการส่งเสริม กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและประชาชนได้บอกถึงความต้องการ รวมถึงยังมีการรวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมภาครัฐชั้นแนวหน้า ที่สามารถสร้างผลงานจนได้รับรางวัล มาแบ่งปันประสบการณ์ นำมาเป็นบทเรียนในการเดินหน้าธุรกิจต่อไป

นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมภาครัฐไทย ให้พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด นำพาประเทศไปสู่การเป็น 1 ใน 30 ของประเทศนวัตกรรม! สำหรับใครที่สนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ https://site.nia.or.th/

อ้างอิงข้อมูลจาก :
https://www.nia.or.th/Govtech 
https://siamrath.co.th/n/448979 
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-news/18087/ 
https://techsauce.co/news/thaid-d-dopa-thai-digital-identity 
https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/179430
https://www.brandbuffet.in.th/2015/08/ymmy-queq-app-nomore-queue-line/