สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ24 เมษายน 2566