สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

33 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ SID ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 33 หน้า
NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจัดกิจกรรมอบรมผู้สมัครขอรับการสนั...
• 12 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อส...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID
• 27 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดตัวโครงการ "หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-CMRU) ปีงบประมาณ 2567" โดย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อ "น...

NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานว...
• 28 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567   โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของไ...

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เเละ นายชาญ...
• 23 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมเครือข่ายนวัตกรรมพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้มีหน่วยงานเครือข่ายนวัตกรรมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสมาคม เข้าร่วมประชุมมากกว่า 10 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท...

นวัตกรรมริมคลองแม่ข่า...จากการร่วมแรงใจของคนในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• 17 กันยายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

คลองแม่ข่า น้ำแม่ข่า หรือ แม่น้ำข่า เป็นเส้นทางน้ำโบราณที่ไม่ได้เกิดจากการขุดลอกของมนุษย์ ซึ่งมีบันทึกระบุว่าเป็น 1 ใน 7 ชัยภูมิและแหล่งน้ำ 4 แห่ง อันเป็นเหตุผลที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีก่อน ในอดีตแม่น้ำสายนี้มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นคูเวียงชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง ช่วยการป้องกันน้ำท่วม ต่อมาด้วยการขยายตัวของเมือ...

เพื่อเป้าหมายนำกลุ่มเศรษฐกิจไทย ทะยานไกลเทียบเทรนด์โลก
• 30 มกราคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

เพื่อเป้าหมายนำกลุ่มเศรษฐกิจไทย ทะยานไกลเทียบเทรนด์โลกหลังเกิดวิกฤตโรคระบาดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เราทุกคนต่างได้เรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันกับสถานการณ์ดังกล่าวได้มากขึ้น ทั้งการจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน การพึ่งพิงทรัพยากรที่มีภายในประเทศของตัวเอง เนื่องจากต้องปิดประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยของสงครามการค้าระหว่างประเทศ ทำให้การส่งออกเริ่มมีปัญหาไปทั้งระบบ ส่งผลกระทบให้บางประเทศขาดแคลนสินค้าที...

NIA ถาม ChatGPT ตอบ จะเป็นอย่างไรเมื่อ AI ตอบปัญหาเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจฐานราก”
• 20 มกราคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

ต้านกระแสไม่ไหว เลยต้องขอมาลองเล่นบ้าง! จะเป็นอย่างไรเมื่อ AI สุดฮิตติดเทรนด์อย่าง “ChatGPT” จะมาตอบคำถามที่ซับซ้อนที่สุดอย่างเรื่อง “เศรษฐกิจฐานราก” กัน คำตอบที่ได้จะปังแค่ไหน ไปดู!นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก ChatGPT นวัตกรรม AI จาก OpenAI ที่จะมาช่วยตอบทุกคำถามคล้ายๆ กับมีเลขาส่วนตัวอยู่กับตัว ถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คงเหมือนกับมี Jarvis ที่อยู่คู่กับ Ironman ตลอดเวลา แล้วมั...

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม NIA ลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  
• 23 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม NIA ลงพื้นที่ติดตามโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมผลงานระบบติดตามความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์แบบเรียลไทม์ ที่ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ และระบบ...

Innovation Catalog Medical
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

The Yothi Medical Innovation District consists of an area of 1.7 million square meters and comprises of the Medical Institute, Education Institute, Research Units, reSIDences, restaurants, cafe and co-working spaces, all of which are ready for exchanging ideas and innovations. Other than its readiness in term of space, the center also reveals that the interior space is filled with a g...

เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• 28 กุมภาพันธ์ 2565 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนพื้นที่ อย่างน้อย 10 ผลงานมีงบประมาณสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานประกอบการคุณสมบัติประกอบธุรกิจมาแล้ว...