สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) เลขที่ อ0002/2563
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการบ่มเพาะและเร่งการ เติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Incubator Accelerator Program) ครั้ง ที่ 2
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตร “NIA SCB Innovation Based Enterprise” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0001/2563
สร้างเมื่อ 8 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2
สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4)
สร้างเมื่อ 7 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย
สร้างเมื่อ 25 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน SouthernMost Technology andInnovation Festival ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 22 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 22 ก.ค. 2562
เลขที่ อ0045/2562
สร้างเมื่อ 3 ก.ค. 2562
เลขที่ อ0044/2562
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2562
เลขที่ อ0042/2562
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ อ0040/2562
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2562