สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เลขที่ อ0034/2562
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2562
อ0032/2562
สร้างเมื่อ 4 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 19 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ ด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering with Mindset Changing of Innovation Business from local to Global Business) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 18 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0060/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0059/2561
สร้างเมื่อ 29 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0049/2561
สร้างเมื่อ 2 ส.ค. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา
สร้างเมื่อ 20 ก.ค. 2561