สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft Office 365
สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2566)
สร้างเมื่อ 19 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Certified Incubator
สร้างเมื่อ 7 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563 (Growth Program 2020) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัด “กิจกรรมการกระตุ้นเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” (Deep South STEAM4INNOVATOR)
สร้างเมื่อ 24 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 15 ก.ค. 2563