สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เลขที่ อ0044/2562
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2562
เลขที่ อ0042/2562
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ อ0040/2562
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ อ0041/2562
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ อ0038/2562
สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ อ0037/2562
สร้างเมื่อ 8 พ.ค. 2562
เลขที่ อ0033/2562
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2562
เลขที่ อ0029/2562
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2562
เลขที่ อ0023/2562
สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2562
เลขที่ อ0034/2562
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2562
อ0032/2562
สร้างเมื่อ 4 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2562