สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2564 ระดับทั่วไป สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Growth Regular Program 2021 for startups)
สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY)
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช.
สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2021
สร้างเมื่อ 24 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบธุรกิจการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder Apprentice 2564
สร้างเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)
สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program)
สร้างเมื่อ 4 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและอิสราเอล
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนและการให้บริการให้แก่สำนักงานฯ ในการประกอบกิจการร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม เพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 27 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างเมื่อ 12 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2563