สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศร่างงาน เลขที่ 0050/2560
สร้างเมื่อ 13 ก.ค. 2561
ประกาศร่างขอบเขตงาน เลขที่ อ0047/2561
สร้างเมื่อ 10 ก.ค. 2561
ประกาศร่างงาน เลขที่ 0036/2560
สร้างเมื่อ 18 มิ.ย. 2561
TOR 0034/2561
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ 0032/2560
สร้างเมื่อ 27 เม.ย. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ อ0028/2561
สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ อ0024/2561
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2561
เอกสารชี้แจ้งเพิ่มเติมประกาศราคากลาง เลขที่ อ0016/2561
สร้างเมื่อ 26 ม.ค. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ อ0016/2561
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2561
ประกาศร่าง เลขที่ 0001/2561
สร้างเมื่อ 7 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ ตามประกาศเลขที่ 0039/2560
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2560
ประกาศร่าง เลขที่ 0041/2560
สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2560