สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศราคากลาง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศราคากลางเดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมงาน Web Summit 2018 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม”
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ อ0028/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0027/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0026/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey pump) เหตุน้ำท่วมขังชั้นใต้ดิน B2 อาคารอุทยานนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับองค์ประชุม
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0024/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทำเว็บไซต์ Startup Thailand
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561