สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0011/2561

สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0009/2561

สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0008/2561

สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0008/2561

สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) เลขที่ อ0007/2561

สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2/2561ครั้งที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0005/2561

สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0006/2561

สร้างเมื่อ 8 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน “OTOP City 2017”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0004/2561

สร้างเมื่อ 30 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูลลูกค้า (Event and Directory Management - EDM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0003/2561

สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0002/2561

สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Global Acceleration Program) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0001/2561

สร้างเมื่อ 10 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลและบำรุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0003/2560

สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2560