สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2024 เลขที่ อ0003/2567
สร้างเมื่อ 16 พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เลขที่ อ0002/2567
สร้างเมื่อ 7 พ.ย. 2566
ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด เลขที่ 0001/2567
สร้างเมื่อ 27 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม เลขที่ อ0083/2566
สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2566
ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่ อ0082/2566
สร้างเมื่อ 8 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) เลขที่ อ0079/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เลขที่ อ0078/2566
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค เลขที่ อ0077/2566
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค เลขที่ อ0077/2566
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เลขที่ อ0076/2566
สร้างเมื่อ 4 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 เลขที่ อ0074/2566
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับเมืองนวัตกรรมสู่ระดับสากล เลขที่ อ0070/2566
สร้างเมื่อ 7 มิ.ย. 2566