สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0084/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0085/2565
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0081/2565
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0080/2565
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0079/2565
สร้างเมื่อ 29 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับงานเอกสาร Microsoft 365 Business Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0078/2565
สร้างเมื่อ 29 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เลขที่ อ0077/2565
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อแสวงหาและคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ และเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 เลขที่ อ0076/2565
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 1 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 6 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #6)
สร้างเมื่อ 25 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (CEO CAMP #2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 11 ก.ค. 2565