สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR เลขที่ อ0066/2566
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ เลขที่ อ0064/2566
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์มุ่งสู่ความสำเร็จ เลขที่ อ0064/2566
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตร PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) ณ ประเทศฟินแลนด์ - เอสโตเนีย เลขที่ อ0063/2566
สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโต อย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth) ประจำปี 2566 (Growth Program for Startup 2023) เลขที่ อ0062/2566
สร้างเมื่อ 5 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (SME to IBE 3) เลขที่ อ0061/2566
สร้างเมื่อ 4 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร เลขที่ อ0060/2566
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” เลขที่ อ0059/2566
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนิน “งานแสดงนิทรรศการและสื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” เลขที่ อ0058/2566
สร้างเมื่อ 29 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) เลขที่ อ0055/2566
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งานอิเวนต์ นิทรรศการและการประชุมสัมมนา ด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ เลขที่ อ0054/2566
สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2023 ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0053/2566
สร้างเมื่อ 21 มี.ค. 2566