สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องประชุมผู้บริหาร

สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2565

ประกาศจ้างเหมาการออกแบบและจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำแนวทางการให้บริการเชิงพื้นที่ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท

สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 17 มิ.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการเร่งสร้างธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกจากมหาวิทยาลัยเพื่อการต่อยอดสู่แหล่งทุนและกลไกสนับสนุนการเงินที่เกี่ยวข้อง

สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)

สร้างเมื่อ 3 พ.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2022 (SITE 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2565

ประกาศจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สร้างเมื่อ 11 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 - 3 เพื่อปรับตัวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 (Pioneering Innovator Network Reunion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สร้างเมื่อ 31 มี.ค. 2565