สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา “การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” (Deep South Innovation Business Coaching Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2562
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตร “NIA SCB Innovation Based Enterprise” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2562
ประกาศยกเลิกเลขที่ อ0052/2562
สร้างเมื่อ 1 ส.ค. 2562
ประกาศยกเลิกเลขที่ อ0036/2562
สร้างเมื่อ 23 เม.ย. 2562
ประกาศยกเลิกเลขที่ อ0031/2562
สร้างเมื่อ 26 มี.ค. 2562
ประกาศยกเลิกเลขที่ อ0030/2562
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2562
ประกาศยกเลิกเลขที่ 0024/2562
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2562
ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0024/2562
สร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2562
ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0020/2562
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2562
ประกาศยกเลิก เลขที่ อ0062/2561
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2561