สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพอร์ทโฟลิโอนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บริการ (User Activity Monitoring and Analytic)
สร้างเมื่อ 7 ม.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”
สร้างเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 2
สร้างเมื่อ 16 ต.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างเมื่อ 14 ต.ค. 2563
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี 2563 (Growth Program 2020)
สร้างเมื่อ 17 ก.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.
สร้างเมื่อ 2 เม.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงาน “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 5 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #5)
สร้างเมื่อ 21 ก.พ. 2563