สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือแนะนำข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมา “จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ”
สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2565
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
สร้างเมื่อ 16 ก.ย. 2564
ยกเลิกการประกวดราคาการจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับ วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม พลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
สร้างเมื่อ 4 ก.พ. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพอร์ทโฟลิโอนวัตกรรม
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บริการ (User Activity Monitoring and Analytic)
สร้างเมื่อ 7 ม.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”
สร้างเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) สำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
สร้างเมื่อ 18 ธ.ค. 2563