สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2566
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0005/2566
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องประชุมผู้บริหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ0069/2565
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2022 (SITE 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ0064/2565
สร้างเมื่อ 22 เม.ย. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาบริการจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0020/2565
สร้างเมื่อ 19 ม.ค. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0015/2565
สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0011/2565
สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2565
ประกาศร่างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2565
สร้างเมื่อ 15 ธ.ค. 2564
ประกาศร่างจ้างเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0006/2565
สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2564
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0090/2564
สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2564