สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)

News 13 กันยายน 2564 2,787

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  


งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  โดยมีหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ จำนวน 73 องค์กร เพื่อสร้างพันธมิตรนวัตกรรมไทยที่จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์นวัตกรรมของประเทศและขับเคลื่อนนประเทศไทยให้ติด 1 ใน 30 อันดับของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ภายในปี 2573 เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “พันธมิตรนวัตกรรมไทย...สู้วิกฤตโลก” จากผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำในเครือข่ายจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รวมถึงมีการนำเสนอ “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมประเทศไทย” ในส่วนเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย และแดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย โดยผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ 
ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://web.facebook.com/Innovation.THA/videos/1862396590605557