สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

6 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ SynBio ”

แสดงผล 6 ผลลัพธ์ จาก 6 หน้า
NIA พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ จัดงาน SynBio Consortium 2023 : Advancing the “Game Changer” สร้างอุตสาหกรรมด้วย...
• 17 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  NIA ร่วมกับภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย (Thailand Synthetic Biology Consortium) 22 หน่วยงาน จัดงานประชุม SynBio Consortium 2023 หัวข้อ Advancing the “Game Changer” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ “Governm...

“เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร” แนวโน้มการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต…พลิกโฉมการเกษตร
• 23 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

จากรายงานการลงทุนทั่วโลกด้านสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเกษตรและอาหารในปี 2565 ของ AgFunder ที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 888 พันล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบในปี 2564 สอดคล้องกับตลาดร่วมลงทุนทั่วโลกที่ลดลงเช่นเดียวกันในสตาร์ทอัพสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ AgBioTech กลับสวนทาง โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 จาก 75.3 พันล้านบาทในปี 25...

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp เสริมศักยภาพและเปิดมุมมองให้สตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาให้...
• 25 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดตัวโครงการ “บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ” หรือ AgBioTech Incubation 2023 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ให้กับสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากการปฏิบัติและแชร์ประสบการณ์ ไปปรับใช้...

NIA ร่วมสนับสนุนดำเนินงานภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ปั้นให้เกิดสตาร์ทอัพสายดีพเทค
• 19 พฤศจิกายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันที่ 11 เดือน 11 พ.ศ. 2565 เป็นหมุดหมายความร่วมมือต่อเนื่องของ ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ SynBio Consortium จากปี 2564 ที่ผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย จำนวน 17 หน่วยงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Thailand Synthetic BioEconomy Outlook and Key Milestones” และในปี 2565 ขยายเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 หน่วยงาน พร้อมประกาศร่างแผนที...

NIA ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เร่งสร้างดีพเทคสตาร์ทอัพจาก Synthetic Biology เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงตอบโจทย์บีซีจีโมเดล
• 15 พฤศจิกายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมแสดงเจตจำนงในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการ Thailand Synthetic Biology Consortium เครือข่ายแรกในประเทศไทย ในการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่จากเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology; SynBio) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านยกระดับการ...

สนช. ผสานภาคีเครือข่ายจุดประกายปั้นสตาร์ทอัพสายดีพเทคจาก SynBio เทคโนโลชีวภาพขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ BCG
• 03 เมษายน 2564 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

      สนช. ผสานภาคีเครือข่ายจุดประกายปั้นสตาร์ทอัพสายดีพเทคจาก SynBio เทคโนโลชีวภาพขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ BCG       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แล...