สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp

News 25 กรกฎาคม 2566 1,779

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp เสริมศักยภาพและเปิดมุมมองให้สตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาให้ภาคเกษตรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดตัวโครงการ “บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ” หรือ AgBioTech Incubation 2023 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ให้กับสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากการปฏิบัติและแชร์ประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการทำรูปแบบธุรกิจให้เฉียบคม และสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

 

ในวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับสตาร์ทอัพทั้ง 10 รายที่เข้าร่วมโครงการ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ต้องการเร่งสร้างของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรรายใหม่เข้าสู่ระบบนิเวศ เพื่อยกระดับความสามารถที่แก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยทุกทีมจะได้รับการบ่มเพาะแบบเข้มข้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพและต้นแบบสินค้าหรือบริการให้พร้อมนำออกสู่ตลาดและสามารถขยายผลธุรกิจได้อย่างเติบโต และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ สถาบันนวัตกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์

 

ต่อด้วย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึง กลไกการสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรที่มีความสำคัญกับประเทศอย่างมาก จึงต้องการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีองค์ความรู้จำนวนมาก ทำให้สามารถขยายธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพเกษตรสายดีพเทคที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

 

จากนั้น ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Co-Founder Sperm Speed/Siam Novas มาเล่าประสบการณ์ของการเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มจากงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับแนวทางการ Spin off ออกมาเป็นธุรกิจ โดยได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญคือ ต้องการฟังเสียงลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ใช้งานที่ต้องแสดงให้เห็นผลการใช้งานที่ชัดเจน และแก้ปัญหาได้ตรงจุดกับความต้องการจะเป็นส่วนสำคัญให้เกิดผลการยอมรับและขยายการใช้งานที่มากขึ้นตามลำดับ

 

ร่วมด้วย รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอถึงระบบนิเวศและความเคลื่อนไหวของสตาร์ทอัพเกษตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกที่มีมูลค่าการร่วมลงทุนสูงมากเป็นอันดับต้นๆ และการขยายธุรกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตัวอย่างความสำเร็จของ AgBioTech Startup ระดับโลกที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจำนวนมาก และต่อยอดสามารถนำมาทำธุรกิจให้ขยายได้ในระดับนานาชาติ

 

และ ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้จัดการแผนงานพิเศษ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ บรรยายรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ AgBioTech Incubation 2023 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ได้รับทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาคธุรกิจเกษตร เปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากไอเดียสู่ธุรกิจจริงในภาคการเกษตร ได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบแนวคิดกับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตร และได้โอกาสแสดงศักยภาพและร่วมงานกับบริษัทชั้นนำและนักลงทุนเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดด ตลอดจนได้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินสนับสนุน

 

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือ Agri Inno มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บริการและให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยสามารถร่วมสนับสนุนทั้งด้านการให้คำปรึกษา พัฒนา วิเคราะห์สูตรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เวชสำอาง และพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการของทุนสนับสนุนจากกลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup ภูมิภาคเหนือ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

 

สำหรับในวันที่สองนั้น คุณสิตตา มารัตนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล อิมแพคท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มาทำ Design Thinking Workshop เพื่อเปิดมุมมองการสร้างธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ให้คิดนอกกรอบจากแบบเดิมๆ รวมถึงค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะนำ Solutions ไปตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กลุ่มลูกค้าด้านการเกษตรได้อย่างตรงจุด

 

นับว่า AgBioTech Incubation เป็นเวทีแห่งโอกาสในการจุดประกายแนวคิดที่จะทำให้เกิดการต่อยอดสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ด้วยการลงมือทำจริง พร้อมสนับสนุนและผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

หลังจากนี้จะเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 3 เดือน...ฝากติดตามผลงานของสตาร์ทอัพฝีมือคนไทยนำเสนอ Solution ด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมายกระดับภาคการเกษตร ในงาน Demo Day เดือนตุลาคมนี้ แล้วพบกัน!!

 

#AgBioTechStartup #AgBioTechIncubation2023 #NIA #MaejoUniversity #StartupThailand #MAID #IAI #FTI #SynBioConsortium #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation #PrecisionFarming