สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1555 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1555 หน้า
Branding and Packaging Design for Food Innovative Products
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Productsสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ทปอ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Productsและรับคำปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุนจาก NIAวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ภายใน Thailand Innovation Hubs 4.0s ณ ห้องปร...

TREND TALK#6
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา TREND TALK#6 หัวข้อ “Disruptive Future: Driving Business towards Endless Opportunities” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก (เฉพาะผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง) Disruptive Future หรือ ยกเครื่องเรื่องอนาคต เป็นเ...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ INNOVATION HUBSสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาชี้แนะแนวทางโอกาส การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เด่นดัง และกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุร...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ตึกอธิการ 2 (ตึกเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่นHighlight# แ...

NEWSข่าวประชาสัมพันธ์
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อุทยานวัตกรรม

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมย่านรัตนโกสินทร์NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัย การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุ...

MIND CREDIT
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : MIND CREDITS

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT” เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีปร...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ตึกอธิการ 2 (ตึกเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่นHighlight# แ...

• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ผลการดำเนินงาน

• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ผลการดำเนินงาน

1: OPEN INNOVATION SPACE
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : OPEN INNOVATION SPACE

พื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม เป็นพื้นที่โถงกลางสำหรับจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ ขนาด 444.40 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ อาทิ- พื้นที่จัดกิจกรรมไฮไลท์ ขนาด 139 ตารางเมตร- เคาน์เตอร์ต้อนรับและประชาสัมพันธ์- พื้นที่รับรองแขก