สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การฝึกอบรมออนไลน์ IP 101 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม”

News 23 กรกฎาคม 2563 3,681

การฝึกอบรมออนไลน์ IP 101 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม”

NIA ขอเชิญผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ IP 101 ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

โดยวิทยากรจากสำนักงานผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (USPTO) และบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Law Firm) ชั้นนำระดับประเทศ

วัน เวลา ฝึกอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านเพจ Facebook Live

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/qLnj6HHdWJnqQuENA

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 506 (จุฑามาศ) 

หมายเหตุ: NIA ขอแจ้ง Link การเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

#NIA #IP101 #USPTO #LawFirm #ธุรกิจนวัตกรรม #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ