สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1485 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1485 หน้า
NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายย่านนวัตกรรมเมืองพัทยา
• 28 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ครั้งที่ 5 แล้วกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าวกิจกรรมดีๆ แบบนี้ NIA ได้รับความร่วมมือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม...

• 27 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 27 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 24 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

นิทรรศการมีชีวิต
• 21 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการภาพบุคคลต้นแบบในรูปแบบ “นิทรรศการมีชีวิต” พร้อมชมของรักของหวงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลต้นแบบเหล่านี้ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนประสบความสำเร็จ      ซึ่งไม่ได้มีโอกาสหาชมได้บ่อยนัก

NIA ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 20 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดตัวหลักสูตร IDE to IPO รุ่น 2 มีบริษัทชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมจำนวน 100 องค์กรเปิดด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ และบรรยายพิเศษถึงความสำคัญของนวัตกรรม รวมทั้งกลไกการสนับสนุนจาก เอ็นไอเอ ตลอดจนแนวทางการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ผ่านสถาบันวิทยาก...

New Farming Model 2030
• 20 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ABC Center ภายใต้ NIA จัดกิจกรรม AgSeed Episode I : New Farming Model 2030 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมการเกษตรในโลกแห่งอนาคตที่ และการริเริ่มให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวไกลระดับโลก และเปลี่ยนผ่านไปสู่”เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ด้วยสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทยโดยได้รับเกียรติจาก ดร....

ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมย่าน รัตนโกสินทร์
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าว

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers ณ.มิวเซียมสยาม
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspires) ณ มิวเซียมสยาม

รวท.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมประชุมหารือกับ NIA
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เเกียรติร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้