สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7

News 2 กันยายน 2563 2,166

โครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ดำเนินโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 ที่จะเปิดมุมมองด้านการลงทุน และแนวทางการเติบโตระดับ Global โดยที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป

ในสัปดาห์นี้ Tech Advisors ทุกท่านได้ทำความเข้าใจถึงมุมมองของนักลงทุน เมื่อตัดสินใจลงทุนกับสตาร์ทอัพ ว่าไม่ได้มองที่เทคโนโลยี (Deep Tech) เป็นหลัก แต่มองที่ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา (Deep Issue) นั้นๆ โดย Real Tech Holdings ภายใต้ Leave a nest จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลงทุนในนวัตกรรมที่เป็น Deep Tech มองว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีโอกาสและความท้าทายมากมายที่ Deep Tech จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนการระดมทุน การบ่มเพาะ Startup และการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ 

นอกเหนือจากมุมมองด้านการลงทุนแล้ว ผู้ก่อตั้ง AgriCircle แพลตฟอร์มที่ช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ยังได้มาแชร์เส้นทางของการเติบโตจนมาเป็น Deep Tech Startup ที่มีเครือข่ายธุรกิจระดับโลก โดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดที่จะขยายไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้น (Think Global from Day 1) และได้แชร์ประสบการณ์จริงว่า การสร้างธุรกิจ Deep Tech Startup นั้นใช้ความทุ่มเทมากและอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้าง พร้อมแนะนำว่าต้องมีทีมที่แข็งแกร่ง มีจุดแข็งที่เสริมกันและกัน วางแผนทั้งในเรื่องของเวลาและการเงินอย่างรอบคอบ พูดคุยกับ User ก่อนจะผลิตสินค้า/บริการ หากหาลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายให้กับบริการของเราก่อนจะผลิตได้ ก็มีแนวโน้มว่าบริการนั้นจะประสบความสำเร็จ 

ขอขอบคุณ Dr.Yukihiro Maru, Leave a nest CEO, Dr.Kihoko Tokue, Leave a Nest Singapore Managing Director, Daiki Kumamoto, Real Tech Fund Growth Manager และ Mr. Peter Frohlich,  AgriCircle CEO ในการแชร์มุมมองของ Global Startup Mindset ให้กับ AgTech AI Consortium