homekeyboard_arrow_rightNIA โชว์ความสำเร็จโครงการ SPACE-F สตาร์ทอัพฟู้ดเทค รุ่นที่ 1 ในงาน “Demo Day”

NIA โชว์ความสำเร็จโครงการ SPACE-F สตาร์ทอัพฟู้ดเทค รุ่นที่ 1 ในงาน “Demo Day” พร้อมผนึกกำลัง 3 พาร์ทเนอร์ใหม่เดินหน้าโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


NIA ร่วมกับ ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ‘SPACE-F batch I Incubator Demo Day’ เพื่อนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะในรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SPACE-F 

โดยมีสตาร์ทอัพที่ร่วมโชว์ผลงานทั้งสิ้น 7 ทีม ได้แก่ 

- Let’s Plant Meat เนื้อจากพืชที่เหมาะกับอาหารเอเชีย

- More Meat เนื้อจากพืชที่ส่งตรงถึงร้านอาหารและผู้บริโภค

- Sesamilk นมทางเลือกผลิตจากงา

- Advanced Green Farm เทคโนโลยีการเพาะปลูกผำ/ไข่น้ำ พืชตระกูลแหนโปรตีนสูง 

- Artificial Anything (EIS) เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพในการผลิตเครื่องดื่ม 

- Qualifresh เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บและขนส่งสินค้าด้านอาหาร 

- Anrich3D 3D-Printing สำหรับการออกแบบโภชนการอาหารรายบุคคล

NIA เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างโอกาสให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “ฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์” และในขณะนี้โครงการ SPACE-F ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 โดยมี 3 พันธมิตรใหม่ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เสริมทัพเข้ามาสนับสนุน ทำให้โครงการ SPACE-F ถือเป็นการประสานพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาชั้นนำของประเทศ 


#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #nia #innovation #spacef #FoodTechSiliconValley