สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1466 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1466 หน้า
1: OPEN INNOVATION SPACE
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : OPEN INNOVATION SPACE

พื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรม เป็นพื้นที่โถงกลางสำหรับจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ ขนาด 444.40 ตารางเมตร จัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ อาทิ- พื้นที่จัดกิจกรรมไฮไลท์ ขนาด 139 ตารางเมตร- เคาน์เตอร์ต้อนรับและประชาสัมพันธ์- พื้นที่รับรองแขก

NIA ร่วมหนุนจัดงานCEBIT ASEAN Thailand 2018ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
• 18 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมหนุนจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนภายในงานจะได้พบกับโปรแกรม...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• 15 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนKey Corporate in Enhancing National Innovation System towards Sustainable Values   พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   บทบาท (Positioning)...

ความเป็นมา
• 11 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของ “กองทุนพัฒนานวัตกรรม” มาเป็นทุนประเดิมของสำน...

สนช.เปิดมุมมองด้านนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360 องศา 
• 03 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ใน “งาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017” วันที่ 5-8 ตุลาคม  ไบเทคบางนาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยและนวัตกรรม จัดงาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017  ภายใต้แนวคิด  “i-NNOVATION 360”  งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360...

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เทศกาลนวัตกรรม”ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018
• 26 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

“INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ในปีนี้ NIA สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) ที่เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้...

NIA จับมือออสเตรเลียหนุนความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม
• 26 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จับมือออสเตรเลียหนุนความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม ในเบื้องต้นได้มีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ระหว่าง NIA โดยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และมร.มาร์ค กุสโตวสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QUT Creative Enterprise Australia :CEAเพื่อร่วมมือในการส่งเสริมนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียโดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่การพัฒนาเยาวชน...

NIA โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการได้รับเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Rising Star
• 26 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล Rising Star โดย Dr. Janil Puthucheary Senior Minister of State, Ministry of Transport & Ministry of Communications and Information ในงานสัมมนานานาชาตินวัตกรรมภาครัฐ Innovation Labs World 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มีรัฐบาลกว่า 44 ประเทศเข้าร่วม ในโครงการย่านนวัตกรรม (Innovation District) รางวัลนี้ถือเป็นผ...

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ครั้งที่ 6
• 06 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ครั้งที่ 6 แล้วกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าวกิจกรรมดีๆ แบบนี้ NIA ได้รับความร่วมมือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”
• 06 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล ระหว่างหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่งและหน่วยงานภานในเครือบางจาก ประกอบด้วย สนช. สวทช. สสว. สถาบันอาหาร วช. สกว. ธนาคารกสิกรไทย สอท. สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก และบริษัท...