สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1574 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1574 หน้า
NIA ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรม
• 29 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดสัปดาห์นี้ NIA นำโดยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนช. ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา, ปัตตานี) เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการทั้งสิ้น...

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”
• 27 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม”  และ ได้รับเกี...

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมสัมมนา Innovation 101
• 26 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์,อบรมสัมนา

NIA โดยทีมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม หอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101" เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovationทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น...

NIA ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย
• 25 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมขึ้นเวทีเสวนา “ประสบการณ์การทำเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยและอนาคตที่คาดหวัง” ในงานสัมนาขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล...

NIA จับมือ ETDA เสริมแกร่ง Startup – SMEs ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์
• 23 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA เล็งเห็นความสำคัญในการปรับตัวธุรกิจให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล ล่าสุดได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการทำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายกระตุ...

NIA นำ 3 สตาร์ทอัพไทยที่ชนะเลิศในงาน Seedstars Bangkok 2018
• 23 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA นำ 3 สตาร์ทอัพไทยที่ชนะเลิศในงาน Seedstars Bangkok 2018 ได้แก่ Eatlab, Liluna และ Nesket เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching ในงาน Seedstars Global Summit 2019 ณ สมาพันธรัฐสวิส โดย Seedstars จัดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็น Platform สำหรับผู้ประกอบการสายเทคโนโลยีที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันดำเนินการใน 75 ประเทศทั่วโลก และปีนี้...

NIA ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”
• 22 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” โดยมีบรรยายพิเศษเรื่อง “บริบทของความยากจนต่อนวัตกรรม" และ "รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาความยากจนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมาย&r...

NIA ร่วมบรรยายในงาน GEC 2109 : Global Entrepreneurship Congress 2019
• 21 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางมาประเทศบาห์เรนครั้งนี้ นอกจากได้เข้าเฝ้าฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรนแล้ว ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ยังได้เข้าร่วมบรรยายในงาน GEC 2109 : Global Entrepreneurship Congress 2019 หัวข้อ What’s next in corporate innovation? โดยผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยี โมเดลธุกิจ และนวัตกรรม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตนั้น ธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู...

NIA เข้าเฝ้าเจ้าชายแห่งบาห์เรน ได้ทรงสนับสนุนความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับบาห์เรน
• 18 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ Riffa Palace กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้รับเชิญจาก นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เข้าเฝ้าเจ้าชาย Khalifabin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน พร้อมคณะ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด...

Pitching Concept Idea โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019
• 09 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม UAV Startup 2019 ในการ Pitching Concept Idea ทั้งในส่วนของผู้เข้าแข่งขัน UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual Use Technology) และ UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster)  ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ อุทยานนวัตกรรม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ซึ่งโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ก่อนจะเริ่มกิจกรรม ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐ...