สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1557 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1557 หน้า
NIA ร่วมบรรยายในงาน GEC 2109 : Global Entrepreneurship Congress 2019
• 21 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางมาประเทศบาห์เรนครั้งนี้ นอกจากได้เข้าเฝ้าฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรนแล้ว ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ยังได้เข้าร่วมบรรยายในงาน GEC 2109 : Global Entrepreneurship Congress 2019 หัวข้อ What’s next in corporate innovation? โดยผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยี โมเดลธุกิจ และนวัตกรรม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตนั้น ธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู...

NIA เข้าเฝ้าเจ้าชายแห่งบาห์เรน ได้ทรงสนับสนุนความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับบาห์เรน
• 18 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ Riffa Palace กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้รับเชิญจาก นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เข้าเฝ้าเจ้าชาย Khalifabin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบาห์เรน พร้อมคณะ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด...

Pitching Concept Idea โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019
• 09 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม UAV Startup 2019 ในการ Pitching Concept Idea ทั้งในส่วนของผู้เข้าแข่งขัน UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual Use Technology) และ UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster)  ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ อุทยานนวัตกรรม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ซึ่งโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ก่อนจะเริ่มกิจกรรม ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐ...

NIA พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าพบและร่วมประชุมกับ ITM, NRDIO และ University of Technology Budapest
• 07 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่จาก NIA พร้อมด้วย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงบูดาเปสต์ เข้าพบและร่วมประชุมกับ Ministry of Innovation & Technology (ITM), National Research, Development, and Innovation Office (NRDIO) และ University of Technology Budapest เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านระบบนวัตกรรมของไทยและฮังการีโดยประเท...

ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้าน
• 06 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 90 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2556 เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐบาล ตามการดำเนินของแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เพื่อสร้างให้ประ...

5 อันดับ สุดยอดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ในประเทศไทย)
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

เราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านวัตกรรมนั้นคือสิ่งที่ช่วยให้โลกขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ง่ายขึ้น เพราะตามความหมายแล้ว นวัตกรรมคือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2006) การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในองค์กรนั้นสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้รวมไปถึงพัฒนาความสามารถของทุกคนในองค์กรอีกด้วย ในประเทศไทยของเรานั้น...

5 อันดับ ประเทศด้านนวัตกรรมประจำปี ค.ศ. 2019 โดย Bloomberg
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

เว็บไซต์ Bloomberg.com จัดอันดับประเทศที่มีคะแนนดัชนีนวัตกรรม (Innovation Index) สูงที่สุดของโลกประจำปี ค.ศ. 2019 โดยในปีนี้ Bloomberg จัดอันดับประเทศ 60 ประเทศ กำหนดคะแนนโดยวัดจากเกณฑ์ 7 ข้อด้วยสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งประกอบไปด้วยสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภาพการผลิต จำนวนบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวนนักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง เข้าคารวะและหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าคารวะและหารือร่วมกับ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในประเด็นความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสวิส การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง NIA และสถานทูต ณ กรุงเบิร์น รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในสาธารณรัฐสวิส อาทิ Inno-Swiss และ EPFL เพื่อแลกเปลี่ยนองค์...

NIA ประชุมร่วมกับ Mr.Bero Rusz ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ จาก Startup Campus Incubator
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ประชุมร่วมกับ Mr.Bero Rusz ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ จาก Startup Campus Incubator ในประเด็นด้านการพัฒนาและผลักดันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) รวมถึงการบ่มเพาะ ให้ทุนสนับสนุนและผลักดันให้เข้าถึง Venture Capital ทั้งนี้ ได้วางแนวทางความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง Startup Ecosystem ของฝั่งประเทศฮังการีไปสู่ประเทศไทยและตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้#NIA...

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เข้าเยี่ยมคารวะ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ