สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

7 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ ”

แสดงผล 7 ผลลัพธ์ จาก 7 หน้า
เหริน เจิ้งเฟย : ผู้นำความคิดด้วยสมองและขับเคลื่อนด้วยหัวใจ
• 05 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

ชาวจีนเคยกล่าวว่า “ในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ จะมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบไปอีกนับร้อยปีข้างหน้า” และเหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและ CEO คนปัจจุบันของหัวเว่ย ได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างหัวเว่ย (Huawei) ให้กลายเป็นผู้พลิกโฉมวงการโทรคมนาคมจากเดิมที่เคยผูกขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะฝั่งตะวันตกแต่เพียงฝ่ายเดียว จนกลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ...

การออกแบบเชิงนวัตกรรม
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : รางวัลนวัตกรรม

Web Design Innovation"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม"นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโตและการปรับฟื้นตัวของเศรษ...

Thailand Innovation Awards
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : รางวัลนวัตกรรม

Web TIA“การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA)” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้เยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดประจำปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตร โด...

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : รางวัลนวัตกรรม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน&rd...

STARTUP THAILAND CONNECTED ASEAN
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : กราฟฟิก

STARTUP THAILANDCONNECTED ASEAN

“Retort Box”
• 18 มกราคม 2561 หมวดหมู่ : นวัตกรรมที่น่าสนใจ,เปิดโลกนวัตกรรม

“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือนนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีการออกแบบให้ห้องฆ่าเชื้อ ชุดกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอยู่ภายในเป็นชุดอุปกรณ์เดียวกันติดตั้งและใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับไฟฟ้าและประปาครัวเรือนเช่นเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากมีการนำนำ ร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของไ...

ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง
• 18 มกราคม 2561 หมวดหมู่ : นวัตกรรมที่น่าสนใจ,เปิดโลกนวัตกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ในบ่อดินภายในโรงเรือนปิดที่มีสภาวะควบคุมการเจริญเติบโตโดยการใช้ระบบ smart control ซึ่งตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ ซึ่งควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาอินทรีย์ และยังให้สารอาหารที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ตามสูตรที่อัตราส่วนต่างๆ มีการผันแปรตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถผล...