homekeyboard_arrow_rightSmart City and Urban Innovation

Smart City and Urban Innovation

กิจกรรมสัมมนา “Smart City and Urban Innovation : Future Trends of Global Cities”

เมืองแห่งความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สนช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Smart City and Urban Innovation : Future Trends of Global Cities” เพื่อรับฟังแนวคิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเมืองระดับโลก
พร้อมพบกับวิทยากรผู้มีส่วนในการวางแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเวียนนา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Smart city จากประเทศบาเซโลน่า
ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/k9rSED