สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions

News 30 มิถุนายน 2563 3,611

Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions

NIA will be co-organizing a webinar on Swedish Innovation System with the Royal Thai Embassy in Stockholm under the theme “Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions” , which will take place on Tuesday 30 June 2020 at 15.00-16.30 hrs. (Thailand time) or 10.00-11.30 hrs. (Swedish time).
Highlight Topics

  • "Business Innovation, Swedish Economic Resilience, and the Covid-19”
  • "Future of Innovation and Government's contribution"
  • "Systemic and holistic approach in creating innovation society"
  • "Creating sustainable innovation-based ecosystem"


Please register at t.ly/Giww (100 attendees only) or join us at Facebook Live: @NIAThailand

▫️▫️▫️
สนช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนวัตกรรมของราชอาณาจักรสวีเดน ภายใต้หัวข้อ “Innovation Through and Beyond the COVID-19: Lessons Learned and Future Directions” ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ประเด็นการเสวนา

  • "การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรสวีเดน พร้อมแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19”
  • "อนาคตของนวัตกรรมและบทบาทของภาครัฐบาล"
  • "แนวทางการจัดการระบบและภาพรวมในการสร้างสังคมนวัตกรรม"
  • "การสร้างระบบนิเวศบนพื้นฐานของนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"


ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ได้ที่ t.ly/Giww (จำนวน 100 ท่านเท่านั้น) หรือรับชมสดพร้อมกันผ่านทาง Facebook Live: @NIAThailand


#NIA #Innovation #COVID19 #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ