homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนิน โครงการ Startup Thailand Marketplace สู้ภัยโควิด-19

เลขที่อ0057/2563

สร้างเมื่อ : 9 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสำหรับสำนักงานภาคเหนือ (System management of the NIA Northern Regional Connect)

เลขที่อ0059/2563

สร้างเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ อ0055/2563

สร้างเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ คัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ อ0056/2563

สร้างเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่ จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เลขที่ อ0051/2563

สร้างเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีระยะที่ 3

เลขที่ อ0054/2563

สร้างเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)

เลขที่ อ0050/2563

สร้างเมื่อ : 9 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านปุณณวิถี – District C True Digital Park

เลขที่ อ0053/2563

สร้างเมื่อ : 29 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ – Chiangmai&Co

เลขที่ อ0052/2563

สร้างเมื่อ : 29 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

เลขที่ อ0049/2563

สร้างเมื่อ : 26 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

เลขที่ อ0048/2563

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร

เลขที่ อ0044/2563

สร้างเมื่อ : 22 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด