homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช.

ประกาศผลผู้ชนะการราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 8 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 7 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0033/2561

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 เลขที่ อ0033/2561

สร้างเมื่อ : 6 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0028/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0028/2561

สร้างเมื่อ : 7 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0029/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0029/2561

สร้างเมื่อ : 18 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0026/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0026/2561

สร้างเมื่อ : 18 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

สร้างเมื่อ : 5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0025/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0025/2561

สร้างเมื่อ : 30 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0022/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0022/2561

สร้างเมื่อ : 13 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด