สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2563 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ STEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม ออกแบบและจัดทำ นิทรรศการในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2562

ประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2565)

สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership #1)

สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟ้า อาคารอุทยานนวัตกรรม ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 30 ก.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering: IDE to IPO #4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 11 ก.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย เลขที่ 0047/2562

สร้างเมื่อ 9 ก.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน SouthernMost Technology and Innovation Festival ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2562


สร้างเมื่อ 9 ก.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานครบรอบ 10 ปี สนช. งาน Innovation Thailand 2019 และ งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย

สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2562