สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0019/2561

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Eight-Week Coaching of Innovative Business Management Program) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0018/2561

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0017/2561

สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0015/2561

สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0014/2561

สร้างเมื่อ 8 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อการเรียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0013/2561

สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่หนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s  Innovation Inspirers)”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0012/2561

สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่  อ0011/2561

สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0009/2561

สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560

ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่  อ0008/2561

สร้างเมื่อ 21 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0008/2561

สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO) เลขที่ อ0007/2561

สร้างเมื่อ 14 ธ.ค. 2560