สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศเชิญชวน

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs)

สร้างเมื่อ 20 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice 2562 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพSTEAM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0020/2562

สร้างเมื่อ 18 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  อ0019/2562

สร้างเมื่อ 12 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0018/2562 

สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0017/2562

สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program)

สร้างเมื่อ 21 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0012/2561

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2562

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาเพื่อดำเนินการโครงการ Global AgTech Acceleration Program (Project Proposal of operating the Global AgTech Acceleration Program) เลขที่ อ0016/2562

สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0015/2562

สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำหนังสือ The Founder เลขที่ อ0014/2562

สร้างเมื่อ 10 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 8 ม.ค. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0009/2562

สร้างเมื่อ 7 ม.ค. 2562