สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

20 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ youth ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 20 หน้า
NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน youth Power ขับเคลื่อน Soft Power รวมพลคนสร้างสรรค์ เฟ้นหาของดีทั่วไทยที่ถ...
• 14 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

youth In Charge (YIC) เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับเยาวชนไทย โดยผนึกกำลังกับภาคีพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ นอกรั้วสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและพัฒนาอนาคตของประเ...

ปั้น "เยาวชนไทย" สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
• 11 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  “เยาวชนคือผู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต” เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันเยาวชนสากล” หรือ International youth Day เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภ...

กระบวนการสร้าง ‘โค้ช’ ใน STEAM4INNOVATOR Trainers’ LAB มีหลักสำคัญอะไรบ้าง?
• 11 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   ก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการสร้างโค้ช ต้องบอกก่อนว่าโครงการ Trainers’ LAB ตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ผ่านการสร้างโค้ช โดยแบ่ง Phase การพัฒนา “ผู้-สร้าง-นวัตกร” ดังนี้ Phase 1 “ผู้” นำศูนย์ฯ - สร้างกลุ่มอาจารย์แกนนำ Node ผู้กระจายความรู้การโค้ชและการสร้างนวัตกรแบบ STEAM4INNOVATOR ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ Phase 2 “สร้าง”...

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

ชวนทำความรู้จัก "โค้ชนวัตกร" ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนวัตกรรุ่นเยาว์
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   NIA ไม่เพียงส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย แต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญในการเป็นนวัตกร จนถึงวันนี้ โครงการ Trainer’s Lab ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้ขยายเครือข่าย ‘ผู้สร้างนวัตกร’ หรือ ‘โค้ชนวัตกร’ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรุ่นเยาว์ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน ผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน   เทคนิคของ...

The Startup Playground
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้ง กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (youth Startup Fund) เดินหน้าปั้น มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการให้แก่ทีมยุวสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดริเริ่ม มีไฟ และต้องการจะสร้างธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถสร้าง Full-Business Plan หรือ Mock up ร่างผลงานทางธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และนักศึกษา ใ...

บ่มเพาะต้นกล้า "เยาวชน" สู่การเติบโตอย่างงดงามในโลกอนาคต
• 14 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

ทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตอาจไม่ได้รองรับการดำรงชีวิตในอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ วันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก (World youth Skills Day)” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการทำงาน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศและการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวช...

NIA ร่วมกับภาคีพันธมิตร ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการ youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact
• 21 มีนาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับภาคีพันธมิตร ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการ youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact กับแพลตฟอร์ม youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยจากภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCGดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินการ...

Thailand Innovations Recap Reaches New Challenges in Becoming Innovative City at Regional Level
• 01 มีนาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  NIA revealed Thailand Innovations recap in 2021, ready to shore up new challenges that may arise.   Dr Pun-Arj Chairatana, Executive Director of Thailand National Innovation Agency (Public Organization), or NIA revealed the success of promoting Thai innovation in 2021 with delight since the strong support has accelerated the overlook of growth in many dimens...

NIA ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GenZGebBiz Innovation Camp
• 23 ธันวาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GenZGebBiz Innovation Camp ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานในโครงการบูรณาการธุรกิจนวัตกรรมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ของ NIA โดยมีเป้าหมายพัฒนาน้อง ๆ ระดับมัธยม และปริญญาตรี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้รู้จักแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่สำคัญให้กับ...