สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power

News 14 ธันวาคม 2566 92

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power รวมพลคนสร้างสรรค์ เฟ้นหาของดีทั่วไทยที่ถูกซ่อนไว้ ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก ผ่านแพลตฟอร์ม Youth In Charge (YIC) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

YouthInCharge_1.jpg

Youth In Charge (YIC) เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับเยาวชนไทย โดยผนึกกำลังกับภาคีพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ นอกรั้วสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบและพัฒนาอนาคตของประเทศ
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power ตลอดการจัดงาน 6 วัน เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าถึงเรื่องราว "Soft Power" ในมุมมองของคนรุ่นใหม่จาก Youth In Charge รู้จัก Soft Power Ambassadors ต้นแบบคนรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจกว่า 50 กรณีศึกษา และกิจกรรม Youth In Charge Talk & Workshop พื้นที่การแลกเปลี่ยนของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และภาคีพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อมองอนาคตและศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยร่วมกัน อันจะนำไปสู่ข้อเสนอนโยบายจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ และบทบาทสำคัญของพวกเขาในการสร้าง Branding Thailand
หรือภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ไปไกลสู่ระดับโลก