สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

4 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ biotechnology ”

แสดงผล 4 ผลลัพธ์ จาก 4 หน้า
Made-in-Thailand Medical Innovation Thailand to form Medical Innovation District To be an international Medical Hub of Asia
• 16 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

Bangkok – November 25, 2022 - The National Innovation Agency (Public Organization) or NIA, under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, disclosed that Thailand is a medical hub which foreigners are interested in using services at leading private hospitals. And the country is ranked in the top five out of 195 countries in the Global Health Security Index (GHS).H...

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์ การเกษตร และสาขาอื่นๆ โดยในบทความนี้จะสรุปการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วนโดยเฉพาะที่ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใ...

NIA นำ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบุกตลาดไอโอวา ร่วมโชว์ผลงานใน BIO World Congress on Industrial biotechnology 2019
• 14 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับส่วนงานนวัตกรรมตลาด นำโดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้พาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพไทยที่เคยได้รับทุนจาก NIA จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ภีดู จำกัด 2) บริษัท ไทย เอนโท ฟูด จำกัด 3) บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด 4) บริษัท เบอรี่เทค จำกัด 5) บริษัท ไข่สุข จำกัด เข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และน...