สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

8 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ biotechnology ”

แสดงผล 8 ผลลัพธ์ จาก 8 หน้า
NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp เสริมศักยภาพและเปิดมุมมองให้สตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาให้...
• 25 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดตัวโครงการ “บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ” หรือ AgBioTech Incubation 2023 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ให้กับสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากการปฏิบัติและแชร์ประสบการณ์ ไปปรับใช้...

Builds Startup Ecosystem Capital Gains Tax Exemption To Increase Foreign Investments
• 15 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

The National Innovation Agency (Public Organization), or NIA, is working to stimulate innovative business investments in Thailand. Recently, NIA has opened a channel to endorse innovative startups who want to receive corporate income tax exemptions. Interested parties can submit the document and apply for the endorsement consideration through https://www.nia.or.th/service/Capital-Gains-Tax startin...

มาร่วมหาคำตอบว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ AgBioTech สร้างความหวังใหม่ให้เกษตรกรได้อย่างไร
• 16 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ Agricultural biotechnology ที่ใช้ตัวย่อว่า “AgBioTech” เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทั้งทางด้านพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายในฟาร์ม เช่น การสร้างพันธุ์พืชใหม่ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น การพัฒนาท่อนพันธุ์พืชที่ปราศจากโรคเพื่อการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด...

Made-in-Thailand Medical Innovation Thailand to form Medical Innovation District To be an international Medical Hub of Asia
• 16 ธันวาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

Bangkok – November 25, 2022 - The National Innovation Agency (Public Organization) or NIA, under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, disclosed that Thailand is a medical hub which foreigners are interested in using services at leading private hospitals. And the country is ranked in the top five out of 195 countries in the Global Health Security Index (GHS).H...

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรไทย ได้รวมรวมลักษณะธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจำนวน 59 ราย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2) หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ 3) การบริหารจัดการฟาร์ม เซนเซอร์ และระบบ 4) ระบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 5) ตลาดธุรกิจการเกษตร 6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และตรวจสอบย้อนกลับ และ 7) ธุรกิจขายปลีก/ส่งออนไลน์

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์ การเกษตร และสาขาอื่นๆ โดยในบทความนี้จะสรุปการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วนโดยเฉพาะที่ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใ...

NIA นำ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบุกตลาดไอโอวา ร่วมโชว์ผลงานใน BIO World Congress on Industrial biotechnology 2019
• 14 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับส่วนงานนวัตกรรมตลาด นำโดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้พาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพไทยที่เคยได้รับทุนจาก NIA จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ภีดู จำกัด 2) บริษัท ไทย เอนโท ฟูด จำกัด 3) บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด 4) บริษัท เบอรี่เทค จำกัด 5) บริษัท ไข่สุข จำกัด เข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และน...

การสนับสนุนด้านการเงิน
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

การสนับสนุนด้านการเงินของ NIA เป็นการสนับสนุนในรูปแบบของ "เงินทุน" โดยเป็นทุนให้เปล่า (Grant) ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ  เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแบบให้เปล่า (Grant) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First...