สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบุกตลาดไอโอวา ร่วมโชว์ผลงานใน BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2019

News 14 กรกฎาคม 2562 2,059

NIA นำ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบุกตลาดไอโอวา ร่วมโชว์ผลงานใน BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2019

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับส่วนงานนวัตกรรมตลาด นำโดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้พาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพไทยที่เคยได้รับทุนจาก NIA จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 

1) บริษัท ภีดู จำกัด 

2) บริษัท ไทย เอนโท ฟูด จำกัด 

3) บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด 

4) บริษัท เบอรี่เทค จำกัด 

5) บริษัท ไข่สุข จำกัด 

เข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และนำเสนอผลงานบนเวที Start-Up Stadium ในงาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองดิมอยน์ รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ประกอบนวัตกรรมไทยพบปะและนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเวทีนำเสนอเพื่อขอรับการลงทุนจากผู้ลงทุนอิสระ และผู้ลงทุนสถาบันตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเชื่อมการลงทุนระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย ผ่านรูปแบบนวัตกรรมตลาด (Innovation market) โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะเดินทางในครั้งนี้ด้วย

สำหรับงาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้นำทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และพลังงานจากทั่วโลก สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนทางชีวภาพ” ประกอบด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดแสดงบูธนิทรรศการ และการจับคู่ทางธุรกิจ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 572 บริษัท จาก 40 ประเทศทั่วโลก