สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

51 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ SITE ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 51 หน้า
• 30 พฤษภาคม 2567 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 24 พฤษภาคม 2567 หมวดหมู่ : ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

• 24 พฤษภาคม 2567 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 24 พฤษภาคม 2567 หมวดหมู่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ย้อนรอยเส้นทางสร้างตลาดนวัตกรไทย NIA เริ่มต้นทำอะไรไปแล้วบ้าง?
• 07 พฤษภาคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

💵 ไม่ได้มีแค่การส่งเสริมให้เกิดการสร้าง “นวัตกรรม” แต่ NIA ยังผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมเหล่านั้น มีโอกาสในการขยายตลาด สร้างรายได้ !🗓 หลายปีที่ผ่านมา NIA ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมผ่านโปรแกรมอบรมบ่มเพาะ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมหลากหลายสาขาทั้งในรูปแบบ OnSITE และ Online นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือ...

The Next Chapter Unveil Directions and Strategies A New Role to Make Thailand an ‘Innovation Nation’
• 28 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

Bangkok, July 24, 2023 - The National Innovation Agency (Public Organization), or NIA, is continuing to drive Thailand's Innovation Index to the 30th place by 2030 in the role of a "Focal Conductor" that connects with domestic and international partners to promote and support innovation-based entrepreneurs in all dimensions. This will lead to sustainable economic and social impacts for the country...

YoungHappy คอมมูนิตี้ความสุขของคนวัยเก๋า สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้!
• 27 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

🧑‍🦳 เมื่อทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย ประเทศไทยเองก็ไม่อาจหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้เช่นกันจากข้อมูลสถิติการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย ชี้ให้เห็นว่า ประเทศเราได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2022 ที่ผ่านมา โดยยังคาดการณ์ไว้อีกว่าในปี 2030 อาจเลื่อนขั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดตามรอยประเทศญี่ปุ่น  จนทำให้หลายคนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจที่กำลังจะ...

NIA เร่งปั้นไทยสู่ชาตินวัตกรรมผ่านบทบาทใหม่ “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม” เดินหน้า 7 ประเด็นเสริมแกร่ง “รัฐ เอกชน เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และ...
• 27 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  NIA เดินหน้าขับเคลื่อนดัชนีนวัตกรรมประเทศไทยสู่อันดับที่ 30 ในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้บทบาท “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” ที่เชื่อมการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การสร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี 7 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) สร้างและยกระดับความสามารถผู้ประกอ...

สรุป 3 ประเด็นสำคัญจากงาน SITE 2023 ปักหมุดพัฒนาสตาร์ทอัพไทยออกสู่ตลาดโลก
• 25 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

สตาร์ทอัพไทยไม่หยุดนิ่ง ว่าด้วยการพัฒนา และความท้าทายที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเดินเกมต่อย้อนกลับไปในปี 2016 ที่ระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยค่อยๆ ก่อตัวขึ้น เริ่มจากการมีจำนวนสตาร์ทอัพเพียงแค่ไม่กี่ราย มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนเฉพาะกลุ่ม และจำกัดแค่ในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยเดินหน้าผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเต็มที่ ทำให้ปัจจุบันระบบนิ...

เปลี่ยนระบบราชการ ผ่านสนาม GovTech ปั้นนวัตกรรมภาครัฐ จากความร่วมมือของทุกคน
• 12 มิถุนายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

🏦จริงหรือไม่...ที่การบริการจากภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไปท่ามกลางกระแสไหลบ่าของเทคโนโลยี ซึ่งช่วยผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จนในที่สุดก็เริ่มส่งผลต่อความคาดหวังในการให้บริการจากภาครัฐ ที่ประชาชนต้องการให้มีความสอดคล้องไปกับความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน จนกลายเป็นความท้าทายต่อการปรับตัวเข้าสู่ “GovTech หรือ Government Technology” ที่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกเพื่อติดต่อเข้า...