สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1485 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1485 หน้า
งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตรเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center) หรือ ABC Center ได้จัดงานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร” โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของผู้ประกอบการและเกิดโอกาสในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ๆผศ.ดร.ประยูร เชียววัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรม...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Innovation Awards 2017)
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 24 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO Product / Medical Design / Food Design / Service Design “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งส...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (National Innovation Awards 2015)
• 13 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม ซึ่งวารสารนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการแทรกไปพร้อมกับหนั...

งานแถลงข่าวโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่
• 12 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019NIA ร่วมหน่วยงานพันธมิตรจัดประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เดินหน้าปั้นนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ หวังปรับโฉมโครงสร้างการทำเกษตรกรรมไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 NIA โดยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และผู้อำ...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (National Innovation Awards 2014)
• 11 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2557 เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2557 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” ด้านการออกแบบอาหารและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันน...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (National Innovation Awards 2013)
• 10 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2556ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

ก้าวสู่ความเป็นสุดยอด…นวัตกรรมการเกษตร
• 09 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญส่งผลงาน “นวัตกรรมการเกษตร” เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno 4 Farmers : การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประก...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 (National Innovation Awards 2012)
• 07 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2555ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 (National Innovation Awards 2011)
• 06 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2554ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม

ต้อนรับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย
• 04 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโปแลนด์นับเป็นโอกาสอันดีในการพบปะหารือความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของทั้งสองชา...