สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1660 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1660 หน้า
4 ยุทธศาสตร์ผลักดัน ‘ไทย’ ให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม
• 17 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

การชูธงด้าน ‘นวัตกรรม’ ไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งแผนพัฒนานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555-2564) ของรัฐบาลคือโจทย์ใหญ่ระดับประเทศที่ทำให้ ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.’ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานในช่วงปี 2562-2565 ออก...

โครงการ “Innovation Design Contest หรือ IDC งานประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา”
• 16 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

เนื่องในโอกาสอันดีที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และบริษัท โคเวสโตร ประเทศไทย ร่วมมือกันจัดโครงการ “Innovation Design Contest หรือ IDC งานประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา” โครงการนี้จัดเพื่อต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันและยกระดับการศึกษาไทย ด้วยสื่อการสอนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให...

ประเทศไทยอยู่จุดไหนในอันดับนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII 2019)
• 12 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

แม้เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตน้อยลง แต่ผลคะแนนดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ปี ค.ศ. 2019 กลับพบว่าการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั่วโลกเติบโตขึ้น จากผลการสำรวจทั้งหมดกว่า 129 ประเทศ อันดับ 1 ตกเป็นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (67.24) ตามมาด้วยประเทศสวีเดน (63.65) สหรัฐอเมริกา (61.73) เนเธอร์แลนด์ (61.44) และอังกฤษ (61.30) โดยผลคะแนนดัชนีนวัตกรรมโลกของปีนี้มาในธีมนวัตกรรมทางการแพทย์และสุข...

กิจกรรม Lab of Tomorrow สนช. ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ตามแผนความร่วมมือกับประเทศเยอรมนี
• 12 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Lab of Tomorrow เป็นกระบวนการที่ประสบความสำเร็จมากในการสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาและสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ปัญหาได้ชัดเจน โดยอาศัยการคิดและออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ทั้งบริษัทชั้นนำ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถึงกลุ่ม NGO ที่เกี่ยวข้องกระบวนการนี้ดำเนินการที่ประเทศต่างๆ มาแล้ว 7 ครั้ง ครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยในหัวข้อ รูปแบบธุรกิจใหม่ที่ทำให้เกิดการลดการใช้พลาสติกปร...

มูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมกับ NIA พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2562
• 12 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สนช.ในการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมีผลงานที่ไ...

NIA นำสื่อลงพื้นที่ชมโครงการ “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด” แก้วิกฤตภัยแล้งและน้ำท่วมในชุมชน
• 12 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเทศบาลตำบลหนองมะโมง จ.ชัยนาท เปิดตัวโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ช่วยปลดล็อคภัยธรรมชาติด้วยนวัตกรรม มีจุดเด่น คือ ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก น้ำสามารถไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็ว ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีวิธีการทำโดยการขุดหลุม เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม กว้าง 30 ซม.ถึง 1 เมตร ลึก 1...

NIA นำทัพผู้ประกอบการด้านการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมงาน “งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019”
• 11 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม นำทัพผู้ประกอบการด้านการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA เข้าร่วมงาน “งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2019 ณ ไบเทค บางนางานนี้ถือเป็นงานแสดงสินค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ (NYP) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านนวัตกรรม
• 10 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ภายใต้กระทรวงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศNIA จึงเห็นความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ ครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค ในการการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และไอเดียระหว่างเค...

สนช. สร้างเครือข่าย AgTech.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย
• 10 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ(AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep Tech และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของสตาร์ทอัพดังนั้น สนช. โดยศู...

ขอเชิญเข้าร่วมงาน NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) **Preview Day
• 10 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตร “NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ Tech Startup ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมทั้งความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเชิง...