สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 (National Innovation Awards 2020)

News 6 ตุลาคม 2563 5,940

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 (National Innovation Awards 2020)

NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 แสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤตเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 
.
ในโอกาสนี้ NIA จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี
.
และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดังนี้ 
1) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ 
• ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลเกียรติคุณ ได้แก่ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
• ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ผลงาน : เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
• ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : คอนกรีตแอโนด โดย บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
.
2) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ผลงาน : อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม 
โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ผลงาน : โครงการจระเข้ - ระบบทำความเย็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
แบบเหนือจุดวิกฤติในประเทศเขตร้อนชื้น โดย บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
• ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ผลงาน : การเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

3) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
• ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : นวัตปะการัง  
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และนายวรุต ศรีสุวรรณ์
• ประเภทการออกแบบบริการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : ดม (DOM) ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร
โดย ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

4) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร 
• ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : นิวนอร์มอลสื่อสารรูปแบบอีเวนต์บนโลกเสมือนจริง โดย บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด
• ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 
• ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
• ประเภทองค์กรขนาดกลาง รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท 
Vegan faux-meat fortified with rice protein hydrolysate โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผลงาน : Low-Cost Ventilator สำหรับผู้ป่วยในที่ห่างไกล โดย โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

7) รางวัล NIA Creative Contest 2020
• รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่
ผลงาน: THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช โดยทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น

8) รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : รู้จริงเศรษฐกิจไทย โดย บริษัท เมโมกราฟฟิค จำกัด