สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

37 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ GII ”

แสดงผล 7 ผลลัพธ์ จาก 37 หน้า
Global Innovation Index (GII)
• 11 พฤษภาคม 2563 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: -จำนวนหน้า: 72 หน้ารายละเอียดหนังสือการใช้ดัชนีคอมโพสิตเพื่อชี้วัดและประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในการนำไปกำหนด นโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงใช้ในการเปรียบเทียบเชิงเวลาและเปรียบเทียบกับประเทศ อื่น ๆ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมมีอยู่หลากหลา...

NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานประชุมระดับนานาชาติ “ISPIM Connects Bangkok 2020”
• 02 มีนาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานประชุมระดับนานาชาติ “ISPIM Connects Bangkok 2020” ในวันนี้ จัดโดย International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรมที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 37 ปี และมีเครือข่ายด้านการจัดการนวัตกรรมในกว่า 7...

“คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ” เปิดมุมความคิดแห่งตลาดนวัตกรรมภาครัฐ
• 25 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

ทุกวันนี้นวัตกรรมนับเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในระดับครัวเรือน ระดับองค์กร หรือแม้แต่ในระดับมวลชน แต่รู้หรือไม่ว่าในระดับมหภาคเองก็ต้องพึ่งพานวัตกรรมภาครัฐ ในการทำงานเพื่อมอบสิ่งที่ดีกว่าในแก่ประชาชนเช่นกัน ซึ่งคนรุ่นใหม่อย่าง “คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ” ผู้เป็นทั้งนักวิชาการด้านการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากออกซ์ฟอร์ด (Oxford) และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม New Dem ที่มุ่งประสานพลังเลือดเก่...

ประเทศไทยอยู่จุดไหนในอันดับนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII 2019)
• 12 กันยายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

แม้เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตน้อยลง แต่ผลคะแนนดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ปี ค.ศ. 2019 กลับพบว่าการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทั่วโลกเติบโตขึ้น จากผลการสำรวจทั้งหมดกว่า 129 ประเทศ อันดับ 1 ตกเป็นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (67.24) ตามมาด้วยประเทศสวีเดน (63.65) สหรัฐอเมริกา (61.73) เนเธอร์แลนด์ (61.44) และอังกฤษ (61.30) โดยผลคะแนนดัชนีนวัตกรรมโลกของปีนี้มาในธีมนวัตกรรมทางก...

จากคนธรรมดา สู่ผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
• 16 สิงหาคม 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

ไม่นานมานี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ได้ประกาศผลการจัดอันดับดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (Global Index Innovation : GII) ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศอันดับที่ 43 ในกลุ่มประเทศนวัตกรรมทั่วโลกและอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะพาให้นวัตกรรมไทยไปสู่เวทีนวัตกรรมโลกได้ แต...

NIA เผยผลดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยขยับขึ้นต่อเนื่อง ติดอันดับ 4 กลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบน
• 31 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

NIA เผยผลดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยขยับขึ้นต่อเนื่อง ติดอันดับ 4 กลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบน พร้อมตั้งเป้าดันไทยติดท็อป 30 ในปี 2030WIPO ประกาศผลการจัดอันดับ GII ในปี 2019 ภายใต้ธีมด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 43 ขยับอันดับขึ้น 1 อันดับ จากปี 2018ประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้น...

• 22 เมษายน 2562 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง