สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

12 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTechAI ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 12 หน้า
เข้าสู่ Session ที่ 2 สำหรับโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors
• 18 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ Session ที่ 2 สำหรับโครงการ AgTech AI – Synergy for AgriFuture ที่ Tech Advisors จาก 3 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ Startup และจะนำประสบการณ์นี้ไปบ่มเพาะ AgTech Startup ในเครือข่ายต่อไป NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประด...

โครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้ AI
• 12 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

👍👍เริ่มขึ้นแล้ว! กับโครงการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้าง Startup ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาคการเกษตร (AgTech AI Synergy for AgriFuture) ดำเนินงานโดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ผนึกกำลังเครือข่าย Tech Advisors จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาค...