สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

5 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgBiotech ”

แสดงผล 5 ผลลัพธ์ จาก 5 หน้า
“เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร” แนวโน้มการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต…พลิกโฉมการเกษตร
• 23 ตุลาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

จากรายงานการลงทุนทั่วโลกด้านสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเกษตรและอาหารในปี 2565 ของ AgFunder ที่มีมูลค่าการลงทุนรวม 888 พันล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบในปี 2564 สอดคล้องกับตลาดร่วมลงทุนทั่วโลกที่ลดลงเช่นเดียวกันในสตาร์ทอัพสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ AgBiotech กลับสวนทาง โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 จาก 75.3 พันล...

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp เสริมศักยภาพและเปิดมุมมองให้สตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีชีวภ...
• 25 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดตัวโครงการ “บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ” หรือ AgBiotech Incubation 2023 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ให้กับสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากการปฏิบัติและแชร์ประสบกา...

มาร่วมหาคำตอบว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ AgBiotech สร้างความหวังใหม่ให้เกษตรกรได้อย่างไร
• 16 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ Agricultural BioTechnology ที่ใช้ตัวย่อว่า “AgBiotech” เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทั้งทางด้านพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายในฟาร์ม เช่น การสร้างพันธุ์พืชใหม่ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น การพัฒนาท่อนพันธุ์พืชที่ปราศจากโรคเพื่อการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด...

"AgBiotech" คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร 
• 11 ตุลาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  DeepTech กำลังจะเป็นคลื่นลูกที่ 4 ของนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต โดยในอดีต คลื่นลูกที่ 1 ประกอบด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 2 คือการขับเคลื่อนโดยหน่วยปฏิบัติการขององค์กรเป็นหลัก เช่น IBM, XeroxParc พร้อมทีมสหวิชาชีพที่มีความสามารถสูง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการทำการวิจัยขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ส่วนคลื่นลูกที่ 3 เริ่มจาก “Silicon Valley” โดยเน้นการพัฒน...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการแพทย์ การเกษตร และสาขาอื่นๆ โดยในบทความนี้จะสรุปการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพบางส่วนโดยเฉพาะที่ใช้ในด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่สามารถแ...