สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

3 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgBioTechStartup ”

แสดงผล 3 ผลลัพธ์ จาก 3 หน้า
NIA-สภาอุตฯ-ม.แม่โจ้ จับมือภาคีเครือข่าย 19 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ AgBioTech Consortium มุ่งปั้นสตาร์ทอัพเกษตรสายดีพเทคจากเทคโนโลยีชีวภาพ ช่วยยกระด...
• 01 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่ายจำนวน 19 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร หรืองาน MOU AgBioTech Consortium เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและผลักดันสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเป...

NIA ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการ AgBiotech Incubation 2023 พร้อมจัดกิจกรรม Boot Camp เสริมศักยภาพและเปิดมุมมองให้สตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีชีวภาพแก้ปัญหาให้...
• 25 กรกฎาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดตัวโครงการ “บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระยะเริ่มต้นธุรกิจ” หรือ AgBioTech Incubation 2023 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรม Bootcamp ให้กับสตาร์ทอัพสายเกษตรทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อนำความรู้จากการปฏิบัติและแชร์ประสบการณ์ ไปปรับใช้...

มาร่วมหาคำตอบว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ AgBioTech สร้างความหวังใหม่ให้เกษตรกรได้อย่างไร
• 16 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หรือ Agricultural BioTechnology ที่ใช้ตัวย่อว่า “AgBioTech” เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทั้งทางด้านพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายในฟาร์ม เช่น การสร้างพันธุ์พืชใหม่ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น การพัฒนาท่อนพันธุ์พืชที่ปราศจากโรคเพื่อการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค การปรั...