สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ส่องวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ ของประเทศ “ฝรั่งเศส” ในวันที่การต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานยังคงคุกรุ่น

28 เมษายน 2566 2,736

ส่องวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ ของประเทศ “ฝรั่งเศส” ในวันที่การต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานยังคงคุกรุ่น

แม้รอยร้าวยังคุกรุ่น จากการปะทะกันครั้งใหญ่ที่แสนจะยืดเยื้อเกี่ยวกับการปฏิรูปเงินบำนาญของฝรั่งเศส เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับการปรับเกณฑ์อายุรับเงินบำนาญจากเดิม 62 ปี ขึ้นเป็น 64 ปี และรายละเอียดอีกหลายข้อที่ทำให้กระทบกับชีวิตการทำงานของทุกคนในประเทศ

แต่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงพยายามเดินหน้าผลักดันแผนการปฏิรูประบบบำนาญต่อไปด้วยการให้เหตุผลว่าเพื่อรักษางบประมาณให้เพียงพอกับการดูแลคนวัยเกษียณที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีของประชาชนหรือคนทำงานในประเทศฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการในการทำงานของตัวเองเป็นอย่างมาก จนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า นอกจากเรื่องนี้คนฝรั่งเศสมีวิธีคิดในการทำงานอะไรที่น่าเรียนรู้อีกบ้าง เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาคนภายในประเทศของเราเองได้

คนฝรั่งเศสถือคติที่ว่า “เวลางานคืองาน เวลาพักคือพัก” เมื่อถึงเวลาทำงานทุกคนก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่ ไม่ใช้เวลาไปกับการเม้าส์มอยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานหรือเรื่องส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการรบกวนเวลาคนอื่นๆ ภายในทีม แต่ในความเข้มงวดนี้ก็ได้กลายเป็นเหมือนเหรียญที่พลิกกลับเป็นอีกด้าน เนื่องจากเมื่อถึงเวลาเลิกงานหรือหมดเวลาการทำงาน พวกเขาจะตัดขาดออกจากโลกการทำงานไปเลย เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากทำ และที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลกที่มีวันทำงานแค่เพียง 4 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น

ซึ่งถ้าเป็นแค่วัฒนธรรมการทำงานก็คงไม่แปลก แต่ฝรั่งเศสจริงจังถึงขั้นเป็นประเทศต้นกำเนิดที่คิดค้นมาตรการ “Right to Disconnect” ขึ้นมาเลยทีเดียว จากการเขียนระบุไว้ในกฎหมายทางด้านแรงงานอย่าง ‘El Khomri Law’ ตั้งแต่ปี 2016 เพื่อเป็นการมอบสิทธิ์ให้กับคนทำงานอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดต่อพูดคุยเรื่องงานนอกเวลางาน ไปจนถึงขั้นหน่วยงานต่างๆ ไม่มีสิทธิ์ในการลงโทษพนักงาน หากตัดขาดการติดต่อหลังเวลาเลิกงาน

นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาทุนมนุษย์” ด้วยการเน้นการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) โดดเด่นขนาดที่ว่าคะแนนตัวชี้วัดทางด้านนี้จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรม (GII) สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก เห็นได้ชัดตั้งแต่นโยบาย ฝรั่งเศสมีกฎหมายที่ชื่อว่า “Allègre Law” ซึ่งเป็นการผลักดันจากนักการเมืองและนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเดียวกับชื่อกฎหมายในปี 1999 สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยจำนวนมากได้รับการสนับสนุนมากขึ้นถึงแม้จะจำกัดอยู่แค่กลุ่มงานวิจัยที่พัฒนาจนกลายมาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้

และที่พิเศษไม่แพ้กันก็คือ ภาครัฐยังเสนอให้องค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม เน้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ด้วยการให้สวัสดิการทางภาษี (Tax Credits) หลายอย่าง ก็ยิ่งทำให้ทรัพยากรที่สำคัญอย่างคนมีคุณภาพมากขึ้น จึงไม่แปลกนักที่คะแนนตัวชี้วัดจากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ที่เกี่ยวข้องสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกในหลายด้าน อาทิ อันดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทักษะผ่านการให้การอบรมกับพนักงานในองค์กร (Firms offering formal training) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก อันดับการใช้บุคลากรแรงงานที่มีความรู้ (Knowledge workers) สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก และมีอันดับนักวิจัยต่อรายธุรกิจ (Research talent in businesses) เป็นอยู่อันดับ 9 ของโลก

ซึ่งส่งผลบวกต่อสภาพเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเอง จนได้รับการนิยามว่าเป็นประเทศแห่งผู้ประกอบการ (A Nation of Entrepreneurs) เพราะปัจจุบันมีสตาร์ทอัพนับล้านรายในประเทศ หรือแค่ในปี 2021 ฝรั่งเศสมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นกว่า 995,868 ธุรกิจเลยทีเดียว

และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงมีความสำคัญมาก ไม่แพ้การลงทุนในทรัพยากรด้านอื่นๆ เพราะฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นแล้วว่า เมื่อเราพัฒนาคนได้สำเร็จ ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะพัฒนาตามมาเช่นกัน แม้ในวันนี้จะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันก็ตาม

อ้างอิงข้อมูลจาก :
https://workpointtoday.com/france-protests-retirement-age-macron/
https://www.bbc.com/thai/international-65073952
https://www.theguardian.com/small-business-network/2015/jul/13/french-workers-more-productive-brits
https://www.euronews.com/next/2023/02/23/the-four-day-week-which-countries-have-embraced-it-and-how-s-it-going-so-far
https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_disconnect
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01803-y
https://investinfrance.fr/platform/fiscalite-adaptee-2/
https://investinfrance.fr/a-country-of-talent-and-enterprise/