สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ HumanCapital ”

แสดงผล 1 ผลลัพธ์ จาก 1 หน้า
ส่องวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ ของประเทศ “ฝรั่งเศส” ในวันที่การต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานยังคงคุกรุ่น
• 28 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

แม้รอยร้าวยังคุกรุ่น จากการปะทะกันครั้งใหญ่ที่แสนจะยืดเยื้อเกี่ยวกับการปฏิรูปเงินบำนาญของฝรั่งเศส เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับการปรับเกณฑ์อายุรับเงินบำนาญจากเดิม 62 ปี ขึ้นเป็น 64 ปี และรายละเอียดอีกหลายข้อที่ทำให้กระทบกับชีวิตการทำงานของทุกคนในประเทศแต่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงพยายามเดินหน้าผลักดันแผนการปฏิรูประบบบำนาญต่อไปด้วยการให้เหตุผลว่าเพื่อรักษางบประมาณให้เพียงพอกับการดูแลคนวัยเกษียณที่มีจำนวนเพ...