สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดเส้นทางไฮเวย์ สาธารณรัฐเช็ก ประเทศฐานการผลิตใหญ่ที่ดึงดูดทุนวิจัยได้มากสุดในโลก

27 กรกฎาคม 2566 1,586

เปิดเส้นทางไฮเวย์ สาธารณรัฐเช็ก ประเทศฐานการผลิตใหญ่ที่ดึงดูดทุนวิจัยได้มากสุดในโลก


สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเล็กๆ บนใจกลางสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้มีเพียงสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่เป็นจุดขายเท่านั้น แต่ยังมีจุดแข็งทางด้านการวิจัยและพัฒนาจนเป็นที่หมายตาจากนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงประเทศสาธารณรัฐเช็กแห่งนี้ ถือเป็นประเทศฐานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งรถยนต์โดยสาร รถบรรทุกรถราง อะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ส่งออกให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Skoda TPCA และ Hyundai นอกจากนี้สาธารณรัฐเช็กยังเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายให้กับญี่ปุ่น เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ทวีปยุโรป  ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีประเทศแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับคู่ค้าในแถบประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการขยายช่องทางออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจภายในให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น 

จากมุมมองที่จะขยายการเติบโตออกไปสู่ตลาดสากล สาธารณรัฐเช็กก็ได้เริ่มต้นผลักดัน SMEs ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีแผนการพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูงให้ตรงตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมก่อสร้าง รวมไปถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐถึงร้อยละ 2 ของ GDP มาตั้งแต่ปี 2014 ช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้ากลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จนบริษัทข้ามชาติหลายแห่งอย่าง Panasonic, Mercedes-Benz, Motorola ยังไว้ใจให้สาธารณรัฐเช็กเป็นผู้วิจัยและพัฒนาต้นแบบสินค้าต่างๆ  

ซึ่งการสร้างความสนใจจากนักลงทุนด้วยทักษะความสามารถ นำไปสู่การต่อยอดอีกระดับด้วยการใช้นโยบายภาครัฐ โดยได้ก่อตั้งหน่วยงาน CzechInvest ที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุนโอกาสของสตาร์ทอัพ และยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่กลุ่มนักลงทุนโดยเฉพาะ กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาคือได้มีการจัดตั้ง Innovation Center เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาภาคเอกชนในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  และล่าสุดยังได้มีการก่อตั้ง Mobility Innovation Hub ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนอัจฉริยะในสาขายานยนต์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า การขับขี่อัตโนมัติที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ  นอกจากนั้นในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ CzechInvest ยังมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลนักลงทุนต่างชาติ มีการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่างๆ ของนักลงทุนรายใหม่ถึง 25% มีการยกเว้นภาษีเต็มรูปแบบสำหรับการตั้งบริษัทใหม่ถึง 10 ปี และยังมีทุนสำหรับการลงทุนในภาคการผลิตและสร้างศูนย์เทคโนโลยีในอัตราที่สูงถึง 5% ของต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ในราคาพิเศษที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งที่พักอาศัยสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาพำนักภายในประเทศ 

จากปัจจัยหลักในการส่งเสริมทักษะแรงงาน การออกนโยบายสร้างหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาดูแลนักลงทุนอย่างจริงจัง สาธารณรัฐเช็กยังมีปัจจัยเล็กๆ ที่ช่วยส่งเสริมความน่าสนใจ เช่น การมีทำเลเป็นศูนย์กลางของทวีปยุโรปเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า การใช้ค่าเงินของตัวเองในการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้มีต้นทุนถูกกว่าประเทศอื่นในแถบเดียวกัน ทั้งหมดจึงกลายมาเป็นส่วนช่วยสนับสนุนศักยภาพในการพัฒนา ถือเป็นประเทศที่มีสิ่งจูงใจด้านการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจนสามารถดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก

จนทำให้ในปี 2022 กลายเป็นประเทศที่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากบริษัทต่างชาติ (GERD financed by abroad) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ภายใน 8 ปี (ขยับจากอันดับที่ 23 ในปี 2013) และยังส่งเสริมให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech exports) เป็นที่ 7 จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ซึ่งในปี 2021 สาธารณรัฐเช็กมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามูลค่าสูงสุดถึง 122 พันล้านเช็กคราวน์ เพิ่มขึ้น 8.5 พันล้านเช็กคราวน์จากปี 2020 โดยปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติที่ทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ในประเทศนี้ประมาณ 2,800 กว่าบริษัท มีมูลค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 76.6 พันล้านเช็กคราวน์ โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด

แม้หลายคนอาจจะชินกับภาพจำของเมืองโรแมนติกที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต แต่สาธารณรัฐเช็กก็ยังมีมุมอื่นๆ ในการสร้างมูลค่าของประเทศ ซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นการพัฒนาที่แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า ก็สามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองการผลิต เร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดโลก

อ้างอิงข้อมูลจาก :
https://www.ditp.go.th/contents_attach/83961/83961.pdf 
http://www.thaiembassy.cz/th/content.php?id=35 
https://www.ditp.go.th/contents_attach/163675/163675.pdf
https://www.czechinvest.org/en/For-Investors/Reasons-to-invest
https://www.mobility-hub.cz
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report#
https://www.expats.cz/czech-news/article/research-and-development-reaches-new-highs-in-czechia