สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนได้ Ambient Intelligence เทคโนโลยีอัจฉริยะดูแลคุณเหมือนคนรู้ใจ

23 สิงหาคม 2566 1,803

ไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนได้ Ambient Intelligence เทคโนโลยีอัจฉริยะดูแลคุณเหมือนคนรู้ใจในเวลาแห่งยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเดินหน้าอย่างรวดเร็ว หลายคนจึงเห็นแนวทางในการนำมาพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ แต่นี่เป็นเพียงภาพอนาคตในทิศทางเดียวเท่านั้น 

🧠 🤖 เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกำลังเข้าสู่ยุคที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ยิ่งกว่าที่เคยมีมา ซึ่งสิ่งนั้นคือ “Ambient Intelligence หรือเรียกสั้นๆ ว่า AmI” โดยในบริบทของปัญญาประดิษฐ์สามารถนิยามได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ที่รวมเอา AI, IoT, Big Data, Networks และการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์มาผสานการทำงานร่วมกัน

จึงสามารถใช้จุดนี้ในการยกระดับความสะดวกสบายให้กับผู้เป็นเจ้าของ ราวกับว่า AmI สามารถทำความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างทะลุปรุโปร่งแบบเฉพาะรายบุคคล จึงมีการคาดการณ์ว่าต่อไปสิ่งนี้จะกลายมาเป็นเทรนด์เทคโนโลยีในอนาคต ที่ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยจุดเด่นในการตรวจจับ ประมวลผล และตอบสนองออกมาได้อย่างชาญฉลาด เราจึงจะมาดูทิศทางการนำ AmI เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตว่าจะเป็นอย่างไรได้บ้าง

เริ่มจากหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตอย่าง “ที่อยู่อาศัย” ซึ่ง AmI จะเข้ามาทำให้ระบบบ้านอัจฉริยะที่มีอยู่ในทุกวันนี้ สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าบ้านได้มากกว่าเดิม โดยปรับให้เข้ากับนิสัย ความชอบส่วนตัว ลองจินตนาการดูง่ายๆ ตั้งแต่การเปิดประตูเข้าที่พัก แล้วระบบจดจำใบหน้าในการปลดล็อกสามารถตรวจจับสัญญาณบ่งบอกสถานะอารมณ์ของเราได้อย่างแม่นยำ เมื่อใบหน้าแสดงอาการอ่อนล้า AmI ก็จะช่วยปรับแสงสว่างสร้างความผ่อนคลายระหว่างที่เดินเข้ามา พร้อมกับเปิดเพลงบรรเลงสบายๆ หรือเป็นการแจ้งเตือนรายการโปรดตามความสนใจที่มีการเก็บข้อมูลไว้จากอุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อมายัง “ภาคการศึกษา” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต AmI สามารถเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อย่างในตอนนี้ที่การเรียนการสอนเริ่มมีทางเลือกเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพียงแต่ยังติดข้อจำกัดเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและเพื่อนร่วมห้อง เทคโนโลยีนี้จึงช่วยเข้ามาลดช่องว่าง สร้างสภาพแวดล้อมคอยอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมระหว่างกันและกันในแบบเรียลไทม์ เช่น การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง หรือขณะที่ผู้เรียนกำลังทบทวนเนื้อหา AmI สามารถตรวจจับจุดที่ติดขัด แล้วจึงมีการเสนอคำแนะนำสำหรับแต่ละคนในส่วนที่ไม่เข้าใจได้เลยในตอนนั้น สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือผู้ที่อาศัยจากพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพได้ 

“บริการด้านการแพทย์” ก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกพลิกโฉมจากเทคโนโลยี โดยแม้ว่าทุกวันนี้จะมีหลายอย่างที่พัฒนาไปไกลแล้ว แต่บทบาทของ AmI ก็จะยิ่งช่วยดัดแปลงวิธีการใช้งานได้อีกหลายอย่าง เช่น การติดตามผู้ป่วย การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ หรือการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ในอนาคตอาจจะมีการใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำตาลในเลือดที่อยู่ในร่างกาย ให้สามารถตรวจจับและบอกข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดทันทีที่พบว่าเกินมาตรฐาน และด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนให้เรารับรู้ได้ทันทีว่า ขณะนี้ร่างกายได้รับน้ำตาลที่เกินความต้องการแล้ว จึงช่วยในการป้องกัน พร้อมกับส่งข้อมูลให้แพทย์ประจำตัวเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามอาการ 

อีกตัวอย่างที่จะพัฒนาไปไกลได้ คือ “การขนส่งและการเดินทาง” ที่ AmI จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาบริการขนส่งสาธารณะ ไปจนถึงรถส่วนตัว เช่น การตรวจสอบแนวโน้มการจราจรที่ติดขัด ซึ่งจากเดิมเทคโนโลยีในทุกวันนี้จะเป็นการบอกเพียงความหนาแน่นและเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง แต่ AmI จะสามารถค้นหาหรือบอกพิกัดสถานที่ที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูลต่างๆ ของการเดินทาง โดยอาจจะใช้เป็นจุดพักรอให้การจราจรดีขึ้น หรือแนะนำสถานที่ที่มีความใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางซึ่งเราอาจจะสนใจได้เช่นกัน

แม้ Ambient Intelligence อาจจะถูกกังขาในแง่ของการเป็นส่วนตัว แต่เมื่อหลายคนได้ลองสัมผัสกับประสบการณ์ของเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองตามความต้องการอย่างรู้ใจ จึงมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถขยายความนิยม จนผู้คนค่อยๆ เปิดใจ เชื่อมั่นในการตรวจจับ เก็บข้อมูล และประมวลผลออกมาอย่างแม่นยำ

ซึ่งท้ายที่สุดจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคต “สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ” จะสามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่หลายคนต่างพึงพอใจ และเมื่อผสานเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก็จะยิ่งส่งเสริมให้การโต้ตอบระหว่างคนมีความเป็นธรรมชาติ สามารถทำหน้าที่เสมือนเป็นเลขาส่วนตัว ที่เราสามารถมอบการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ AmI ช่วยพิจารณาช่วยได้

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.nia.or.th/Ambient-Intelligence 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_intelligence 
https://www.analyticssteps.com/blogs/what-ambient-intelligence-factors-and-applications 
https://www.infosys.com/insights/ai-automation/ambient-intelligence.html 
https://ts2.space/en/ambient-intelligence-for-education-and-e-learning/ 
https://reviewprakan.com/blog/trend-health-2023 
https://www.analyticssteps.com/blogs/what-ambient-intelligence-factors-and-applications